હેબીઇ વેઅર ટેક્સટાઇલ ક.., લિ.

24 વર્ષ ઉત્પાદન અનુભવ

પોલિએસ્ટર સીવવાની થ્રેડ